Germany drives demand for renewable electricity in Europe

2015.09.24

24 September 2015, Oslo – The demand for renewable electricity in Europe, documented with Guarantees of Origin, continues to grow in 2015. Behind this growth are thousands of businesses and millions of households in numerous European countries – voluntarily purchasing renewable electricity with Guarantees of Origin.

Bli med på webinar: Elsertifikatmarkedet i Norge

2015.09.21

I juni endret Stortinget elsertifikatloven. Markedet er i utvikling og ECOHZ inviterer til webinar som vil gi en oversikt over sentrale elementer i den norske delen av elsertifikatmarkedet: