Ecohz Insights

- en digital konferanse der vi deler vår kunnskap om fornybarmarkedet 
Webpage Ecohz Insights
Webinarserien om dokumentert fornybar energi med følgende tema: 

Webinar Tema Talere
1

Etterspørsel etter  fornybar energi

Preben Munch & Madeleine Mowinckel
2 Norge & EU - nye krav og større avstand Nils Holta & Ivar Munch Clausen
3 Netto null – hvorfor og hvordan Madeleine Mowinckel
4 Opprinnelsesgarantier  - priser, volum & markedsutvikling (in English) Hans Navarro   
5 Få mer ut av kraften -opprinnelsesgarantier og verdiøkning Line Riise Jensen & Lars Semb Maalen- Johansen
6 Hvordan kraftleverandører kan tilpasse seg morgendagens behov John Ravlo & Patrik Lerud
7 Ecohz og det globale bildet Preben Munch & Ivar Munch Clausen


30 minutters webinar med cases og trender.

Last ned opptaket fra webinarserien

Har du noen spørsmål? Kontakt Line eller John. 

Get in touch

Line Riise Jensen
Chief Market Development Officer

John Ravlo
Senior Director Partner Sales